Multifunkční druhy písku a jejich využití

Znáte všechny způsoby, kterými může být sypká surovina z našich řek užitečná? Seznamte se se všemi obory, které využívají různé druhy písku.

Sypký materiál z říčních toků a pláží je užitečný a atraktivní materiál. V našich končinách se vyskytují rozmanité druhy písku z hlediska způsobu vzniku. Ale zaměříme se na způsoby, kterými může být tato sypká surovina užitečná. Seznamte se se všemi obory, které využívají kamenná zrníčka v maximální velikosti 4 mm.

Stavební druhy písku

Praný říční písek je základním materiálem pro stavebnictví, nezbytným pro různé typy konstrukcí a oprav. Získává se převážně z pískoven v ČR, kde je dostatek surovin. Jeho hlavní vlastností je univerzálnost použití – od výroby betonu a malty přes základové vrstvy až po výplňové práce a úpravy terénu. V domácnosti a na zahradě najde uplatnění při stavbě zídek, výrobě betonových směsí pro zpevněné plochy nebo jako podklad pod dlažbu. Jeho dostupnost a ekonomická výhodnost činí ze stavebních druhů písku nezbytnou surovinu.

Co musí splnit stavařské druhy písku pro plné využití:

 1. Zrnitost a granulometrie: frakce musí být vhodná pro konkrétní použití. Pro betonové směsi je žádoucí jemnější zrnitost, zatímco pro drenážní aplikace se můžou hodit hrubší kamínky.
 2. Čistota: stavební druhy písku musí být bez organických nečistot a jiných příměsí. Ty by mohly negativně ovlivnit pevnost a trvanlivost betonu nebo malty. Obsah jílových minerálů by měl být minimální.
 3. Chemická stálost: tento materiál nesmí obsahovat soli nebo jiné chemikálie, které by mohly reagovat s betonem nebo ocelí a způsobit korozní poškození.
 4. Barva: barva písku nemá vliv na jeho strukturální vlastnosti, ale pro viditelnou omítku nebo dekorativní beton může být odstín esteticky důležitý.

Zdroj: Freepik

Písek do pískoviště

Písek pro dětská pískoviště je speciálně vybrán a ošetřen pro bezpečné použití v dětských hracích areálech. Těží se ze starých říčních sedimentů nebo speciálně upravených ložisek. Tyto druhy písku jsou pečlivě prosety, aby byly zbaveny ostrých fragmentů a nečistot. Tím se zajišťuje bezpečnost při hře. Využívá se nejen v domácích pískovištích, ale i ve veřejných hracích prostorách, kde je důraz kladen na čistotu a bezpečnost. Díky jeho jemnosti a měkkosti je ideální pro podporu senzorického rozvoje dětí a motivuje je k tvořivé hře.

Podmínky pro druhy písků do pískoviště:

 1. Velikost zrn: frakce by měla být v rozsahu 0,01 – 4 mm. Drobné kamínky zajistí sypkost a jemné jílové minerály je ve vlhkém stavu přirozeně slepí do tvaru báboviček.
 2. Nízký obsah nečistot: Písek musí být očištěn od hlíny a organických materiálů, které by mohly podporovat růst bakterií nebo plísní. Tento druh písku zůstane čistý a hygienický i při opakovaném používání.
 3. Absence ostrých předmětů: před balením do sáčků je materiál pečlivě prosíván, aby se odstranily všechny ostré kameny, sklo, kovové části nebo jiné potenciálně nebezpečné fragmenty.
 4. Chemická nezávadnost: nutností je eliminace škodlivých chemikálií nebo těžkých kovů, které by mohly ohrozit zdraví dětí. To vyžaduje testování a certifikaci od příslušných kontrolních orgánů.

Křemičitý písek

Tyto druhy písku z dávných moří se vyznačují vysokým obsahem křemene a čistotou. Jeho primární využití je v průmyslových aplikacích, jako je výroba skla, keramiky a ve slévárenství. Dále se používá jako drenážní materiál do trávníků, kde zlepšuje těžké jílovité půdy. Hodí se i jako výplň spár v dlažbě nebo pro její podsyp. Uplatnění najde jako filtrační médium v bazénech. Plážové míčové sporty se bez něj neobejdou.

Co musí splnit pro plné využití:

 1. Vysoká čistota: je vyžadované obvykle nad 95 % křemene, což zajišťuje minimální přítomnost nečistot, které by mohly ovlivnit vlastnosti konečného produktu. Křemičitý písek nesmí obsahovat železo.
 2. Uniformita zrnitosti: pro konzistentní výsledky je důležitá rovnoměrná velikost a tvar zrn, která ovlivňují například průtočnost ve filtračních systémech nebo vlastnosti skla.
 3. Tepelná odolnost: pro použití ve slévárenství a jiných aplikacích musí křemičitý písek vykazovat vysokou odolnost proti teplotním šokům.
 4. Chemická stálost: odolnost vůči chemickému rozkladu je klíčová v chemickém průmyslu nebo při filtraci vody.

Jaké jsou druhy písku pro speciální dekorování stavebních hmot?

Exotické černé sedimenty pochází ze sopečných oblastí. V poslední době se stává módním materiálem i pro míchání betonu nebo pro použití do omítek. Interiéru dodává dekadentní nádech. Při kombinování ve stavebních prvcích s okolními zelenými listy dodávají intenzivní tajemnou hloubku celému pozemku. Tento povrch se velmi intenzivně zahřívá.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy