Jaký písek do trávníku je nejlepší?

Víte, jaký písek do trávníku vybrat? První volbou je unikátní materiál z dávných mořských pláží, který se pyšní dokonalými vlastnostmi.

Dokonalý trávník potřebuje pečlivou péči. Mezi tyto procesy patří i pískování. Tato procedura zajistí, že se živoucí zelený koberec bude moci těšit z lepšího příjmu živin a vody. Je to prospěšné nejen pro jeho zdravější vzhled, ale i odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Víte, jaký písek do trávníku vybrat? První volbou je unikátní materiál z dávných mořských pláží, který se pyšní dokonalými vlastnostmi – křemičitý písek.

Proč se dává písek do trávníku?

Křemičitý písek má několik charakteristik, které ho činí ideálním pro aplikaci do neprosperujících porostů. Jednou z hlavních výhod pískování trávníku je jeho schopnost zlepšit drenáž půdy a prosakování. Díky své struktuře umožňuje vodě snadno protékat, což zabraňuje stagnaci vody a tvorbě louží. To je důležité v oblastech s těžkou půdou nebo v obdobích vysokých srážek či za sucha. Křemičitý písek do trávníku je odolný vůči stlačení při zatížení intenzivní chůzí. Proto pomáhá udržet zeminu vzdušnou a propustnou i na sportovištích.

Zdroj: Freepik

Kolik křemičitého písku do trávníku aplikovat při výsevu?

Už v počátku plánování a zakládání je nutné myslet na pískování trávníku. Množství křemičité suroviny závisí na několika faktorech včetně rozlohy a stavu půdy. Obecně platí, že pro zlepšení drenáže a struktury půdy středně velké plochy (například 100 m²) bude potřebné pořídit přibližně 0,5 až 1 m3. Jaké aspekty je nutné vzít v úvahu?

  • Hodnocení stávajícího stavu půdy
  • Písek do trávníku ve větším objemu pro zlepšení propustnosti bude potřebovat těžká jílovitá půda. Oproti tomu lehká a kyprá zemina si žádá méně suroviny.
  • Velikost a tvar plochy

Základní přehled o plánovaném nákupu také poskytne měření budoucí rozlohy zeleného koberce a případné zohlednění nepravidelného tvaru. Písek pro pískování trávníku musí rovnoměrně pokrýt celou plochu.

Písek na pískování trávníku a výpočet objemu

Ideální množství sypké suroviny na plochu 1 m2 před výsevem se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. Písek na trávník se doporučuje rozprostřít ve vrstvě o tloušťce 2 až 5 cm. To odpovídá přibližně 20 až 50 kg křemičitého písku na 1 m2. Povrch zeminy by měl být rovnoměrně uhrabaný, pak teprve následuje pískování trávníku. Postup zakončí po několika deštích vysetí travních semen. To se děje až v době, kdy je zemina opět suchá.

Pro přesnější výpočet je možné použít následující vzorec:

Plocha (m2) * výška posypu (m) = množství křemičitého písku (m3)

Při pokrytí plochy 100 m² při výšce 5 cm (0,05 m) by výpočet vypadal následovně:

100 m2 * 0,05 m = 5 m3 písku

Jak aplikovat křemičitý písek na trávník již vysetý?

Pouze pečlivé dávkování zajistí, že křemičitý písek trávník plně prostoupí. Jak na to? Nejdříve je nutné důkladné provzdušnění za pomoci válce s bodci. To pomůže sypkému materiálu lépe proniknout do zeminy. Následuje rovnoměrné rozprostření zrníček křemene ručním rozsypem na velmi malé ploše nebo pomocí mechanického rozmetadla. Posledním krokem je dostatečné zapracování zametáním nebo opětovným provzdušněním. Obecně se doporučuje využít cca 5 až 10 kg (přibližně 0,5 až 1 cm) křemičitého písku na každý m2.

Jakou frakci písku do trávníku použít?

Velikost zrn je zásadní pro určení, jak bude písek interagovat s půdou a kořenovým systémem travních rostlin bez negativních dopadů. V drtivé většině případů ideální volbou čím pískovat trávník je frakce 0 – 2 mm. Jeho zrna jsou dostatečně velká na to, aby podporovala efektivní drenáž, aniž by zabraňovala průniku vzduchu a vody ke kořenům. A kdy pískovat trávník? Nejlepší doba je mimo vegetační sezónu od pozdního podzimu po předjaří.

Už víte, jaký písek do trávníku pořídit?

Křemičitý písek je vynikající volbou pro zlepšení drenáže, struktury a celkového zdraví trávníku. Při správném výběru množství a pečlivé aplikaci může výrazně přispět k vytvoření zdravého, odolného a esteticky přitažlivého živoucího zeleného koberce. Pamatujte, že klíčem k úspěchu je rozumné plánování a pečlivé provedení.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy