Co je žula? A z čeho se skládá žula? Vysvětlíme!

Zajímá vás co je žula? A z čeho se skládá žula? Seznamte se s jednou z nejobvyklejších hornin v našem okolí, která udělá parádu v exteriéru i interiéru.

Žula je nádherný a unikátní přírodní materiál, který má mnoho různých tváří. Všichni jsme se s ní někdy v životě setkali. Byla to část cesty či chodníku, kamenná socha v parku nebo deska na grilování. Zajímá vás, co je žula? A z čeho se skládá žula? Seznamte se s jednou z nejobvyklejších hornin v našem okolí, která udělá parádu v exteriéru i interiéru.

Co je žula?

Žula neboli granit je přírodní hornina, která vzniká hluboko pod zemským povrchem v procesu krystalizování magmatu. Obvykle má světlou bělavou až našedlou barvu s namodralým odstínem, ale objevuje se i žlutavá, růžová až načervenalá žula. Hustota se pohybuje kolem 2,8 g/cm³. Konkrétní hodnota záleží na poměru tmavých složek s vyšší měrnou hmotností, které má ve svém objemu konkrétní žula. Tvrdost nelze přesně určit, protože má pestré mineralogické složení.

Víte, z čeho se skládá žula?

Tato světlá hornina obsahuje v podstatném množství křemen a živce, přičemž draselný živec převládá nad plagioklasem. To je hlavní znak pro určení této vyvřeliny jménem žula. Složení pokračuje s vedlejšími minerály, kdy ve hmotě bývá přítomen biotit, muskovit, turmalín, granát - ve vysoce proměnlivém množství. Její zrnitá struktura obsahuje v zásadě jen částečně vyvinuté minerály, jen zřídka se v ní objevují dokonalé krystaly. Jsou to například „karlovarská dvojčata“, což je specifický srůst dvou živcových jedinců.

 

Zdroj: Freepik

Jaké má žula vlastnosti a kde se využívá?

Přirozená odlučnost žuly je kvádrovitá a někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá forma. Pravidelného oddělování horniny přesně do pravých úhlů a vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům se využívá pro tvorbu dlažebních kostek a obrubníků. Výbornou surovinou pro sochaře je po staletí také žula. Využití pokračuje v interiérech, kde funguje jako ozdobný prvek ve formě dlaždic či obkladů nebo je možné pořídit si z ní vytvořenou pracovní kuchyňskou desku.

Má žula v ČR typické lokality?

Mrákotínská hornina je nejvíce známá česká žula. Tento drobně až středně zrnitý šedomodrý granit je občasně zdobený dokonalými vyrostlicemi živců v jemné hmotě. Těží se u Mrákotína nedaleko Telče. Jde o 340 až 300 milionů let starý průnik magmatu do zemské kůry. Druhou nejznámější je růžová až červená žula z Liberce, která je stará 320 až 305 milionů let. Tato hornina je hrubě zrnitá a plná dokonalých krystalů. Její typické syté zbarvení způsobuje vysoký obsah načervenalých živců.

Existuje černá žula?

Takový odstín nemá granit ve svém spektru. Avšak podobnou hrubozrnnou strukturu a texturu ve velmi temně šedé má diorit. Jde o horninu vyvřelou v hlubinách, která se skládá hlavně ze živce andezínu a dalších minerálů obsahujících hořčík a železo. Nejčastěji jsou to amfibol, biotit či augit. Tudíž neobsahuje žádné světlé minerály. Velmi těžce jde pouhým okem rozeznat od další melanistické horniny jménem gabro. Obě je lze nalézt společně.

Závěrem o granitu

Když víte, co je to žula a z čeho se skládá, neváhejte ji zařadit do běžného života. Valouny v barvě soli a pepře oživí každou zahradu. Z hlubin země zrozený granit je jedinečným darem přírody, který nám nabízí mnoho možností využití. Je to nejen symbol trvanlivosti, ale i elegance a krásy. Ať už ji použijete v interiéru nebo exteriéru, žula vám přinese nejen praktičnost, ale i nadčasový styl.

 

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy