Jak se těží písek na pískoviště?

Dětská pískoviště jsou tím místem, kde se zakládají počátky kreativity a fantazie. Pojďte si přečíst, jakým procesem prochází písek, než se dostane na pískoviště.

Dětská pískoviště jsou tím místem, kde se zakládají počátky kreativity a fantazie. Tyto jedinečné prostory nabízejí nejen zábavu, ale také výzvu pro představivost. Mnoho lidí má však tendenci považovat sypkou součást hřišť pro nejmenší za samozřejmost. Pojďte si přečíst, jakým procesem prochází písek na pískoviště před samotnou hrou vašich ratolestí.

Co je to písek?

Písek je směs drobných kamínků různého původu. Podle velikosti zrn se dělí do frakcí. Hlavními obory pro jeho využití je stavebnictví (výroba betonu), produkce skla a ve slévárenství. Tato surovina se také používá jako přírodní materiál pro hru těch nejmenších na venkovních hřištích v domácím prostředí, ve veřejných prostorách, v areálech škol a školek. Díky jeho tvárné konzistenci při spojení s vodou udrží svou vymodelovanou formu. A dětem dělá radost volná tvůrčí činnost při zpracování písku na pískovišti.

Těžba písku pro dětská pískoviště

Celý příběh začíná na místech, kde se získávají sypké sedimenty – v pískovnách. Zde se pomocí klasických či sacích bagrů získává komplexní materiál ze starých říčních teras. Konkrétní těžební lokality jsou pečlivě vybírány s ohledem na kvalitní surovinu a její plnou bezpečnost. Písek pro dětská pískoviště se obvykle těží z ložisek, která mají vhodnou velikost zrn a jsou přirozeně bez nežádoucích příměsí. Drobné oblázky nerostů ve spojení s jílovými minerály jsou zárukou, že si děti budou moci pohodlně hrát.

Zdroj: Freepik

Zpracování a bezpečnost písku na pískoviště

Po těžbě dochází u písku k několika důležitým krokům zpracování. Nejdříve projde tříděním, během něhož se odstraňují kameny, subfosilní dřeva a jiné potenciálně nebezpečné předměty. Při tomto procesu se vše oddělí podle velikosti zrn na písek, kačírek frakce 4/8, 8/16 a 16/32 a větší kameny se jménem „labák“. Důležitou činností je také sterilizace písku pro pískoviště. Ta zabraňuje šíření bakterií nebo mikroorganismů. Pak je zajištěno, že surovina je zdravotně nezávadná.

Bezpečný písek pro bezstarostnou zábavu

Připravený písek na pískoviště je nyní připraven k balení a distribuci. Obvykle je umístěn do speciálních sáčků nebo pytlů, které chrání jeho čistotu a kvalitu. Tato balení jsou pečlivě označena všemi parametry. Tak mají spotřebitelé jistotu, že písek pro dětská pískoviště je opravdu vhodný. Balení je pečlivě kontrolováno a sledováno, čímž dochází k zachování maximální bezpečnosti těch nejmenších. Díky tomu je možné s klidem dovolit dětem hravou zábavu v písku, která je zárukou radosti.

Jaké normy hlídají bezchybnost písku pro děti?

Přesné parametry určuje Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických limitů písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Jednotlivé hodnoty jsou uvedené v příloze č. 14 této vyhlášky. Pokud materiál řádně splní požadavky při testování v laboratoři, stává se z něj certifikovaný písek do pískoviště. Toto laboratorní ověření jakosti platí pro veškerá veřejná i soukromá pískoviště, školy a školky.

Kvalitní písek pro dětská pískoviště je klíčem ke zdraví

Dětská pískoviště jsou místem, kde se rodí první umělci, architekti a inženýři. Proces těžby písku je schovaný v pozadí, ale stojí za to si uvědomit, jak se dostává na hřiště. Každý rodič si může být jistý, že je stále sledována vysoká jakost materiálu. Důvodem je, že děti si zaslouží to nejlepší – certifikovaný písek do dětského pískoviště. To je základ pro jejich hravou zábavu a bezpečnost.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy