Horniny a minerály ve vašich zahradách

Okrasné kameny pečlivě vybírejte. Všechny je tvoří horniny a minerály se svými specifickými vlastnostmi a musí vyhovovat rostlinám. Poradíme v článku!

Okrasné kameny ve vašich zahradách jsou dominantním elementem a vykouzlí poklidnou atmosféru. Máte je na pozemku v podobě výrazných menhirů, nášlapných placáků, okrasných ploch, ve skalkách a mnoha dalších prvcích. Všechny je tvoří horniny a minerály. Je důležité vědět o nich víc, aby podpořily nejen krásu, ale i růst rostlin. A o tom si povíme v následujícím článku.

Vlastnosti hornin a minerálů

V první řadě je nutné zmínit, co jsou minerály ve vztahu k zahradě. Jsou to chemické sloučeniny, které jsou více či méně odolné k vlivům prostředí jako je voda, tlak a sluneční záření. A co jsou horniny? Je to seskupení minerálů, které přebírají jejich vlastnosti. Pro vysvětlení je například mramor směsí hlavně kalcitu a malého množství dolomitu. Ty při dešťových srážkách v nízké míře uvolňují hydrogenuhličitan vápenatý ze svého povrchu. A ten je potřebný pro růst a bohaté nasazení květů u růží, konikleců a orchidejí.

Zdroj: Freeimages

Jak ovlivní horniny a minerály okolní rostliny

Určité druhy hornin jsou v souznění s rostlinami. Ale jiné horniny a minerály jsou bez vlivu na své okolí. Nejtypičtějším příkladem inertního minerálu je křemen. To, z čeho se skládají horniny, musíte brát v potaz při výběru k rostlinám. Proto je potřeba znát preference a pokud si nejste jistí, vyberte takové horniny a minerály, který jsou chemicky stálé nebo neutrální.

Trvanlivost tvarů hornin a minerálů

Ale i mechanická odolnost je důležitá, protože nikdo nechce rychle se rozpadající okrasné prvky z hornin a minerálů. Obrovský vliv na stálost tvarů mají podmínky pro vznik hornin. Například vulkanická skla, která tvoří výplň mezi krystaly výlevných sopečných hornin, jsou nejméně odolná. Jsou to nejrychleji rozložené kameny. Minerály, které vznikly za vysokých teplot, jsou také málo stabilní. Příkladem je olivín. Na druhou stranu se živiny z nich nejrychleji dostávají do půdy a k flóře.

Jak se mění horniny a minerály v dlouhodobém hledisku?

Souvisí s tím horninový cyklus. Ten spočívá v nekonečném koloběhu mezi vznikem vyvřelých hornin, jejich obnažením, rozkladem a přeměně v další horniny. Při vystavení vlivu povětrnostních podmínek dochází k zvětrávání vyvřelé horniny na malé fragmenty jménem usazené horniny. Ty se časem dostanou do spodních vrstev zemské kůry a znovu roztaví v metamorfity. Horniny i minerály v nich obsažené se podílí zásobování prvky důležitými pro růst květin.

Dokládá to i názvosloví, kdy skupina minerálů s označením živce byla pojmenována na základě jejich schopnosti dodávat živiny rostlinám. Jsou nejvíce obsaženy v žule a rule, které můžete mít na zahradě.

Zdroj: Pixabay

Horniny a minerály v České republice najdete v kačírku

Horniny v ČR jsou velice pestrého složení. Naše republika se nachází na kontaktu dvou geologických jednotek vytvořených v prvohorách a nově vzniklých Karpat. Ty se vztyčily při podsouvání africké pod euroasijskou kontinentální desku a souvisí se zdvihem nových pohoří od Alp až po Tatry. Do zahrady si můžete pořídit rozsáhlý souhrn vzorků minerálů a hornin v podobě kačírku. Vzhledem k dlouhému opracování v něm zbyly jen odolné a zaoblené kusy, které na vašem pozemku můžete využít třeba do chodníčků.

Kritéria pro výběr hornin a minerálů do zahrady

Pokud to shrneme, výběr okrasných kamenů do zahrady ovlivňují z pohledu chemie hlavně minerály. Druhy hornin jsou ale také důležité, protože určují jejich pevnost jako celku. Vždy si vybírejte ty nejstabilnější a s chemickou stránkou, která vyhovuje vašim květinám. Když si nejste jistí, obraťte se vždy na odborníky s přehledem v geologii a současně v zahradnictví.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy