Co je to nerost a kde jej potkáme?

Otázka „co je to nerost?“ neřeší jen vědecké pojmy. Přečtěte si o darech naší planety, které neustále připomínají, v jak úžasném a komplexním světě žijeme.

Minerály a horniny jsou nejen tajemstvím hlubokých jeskyní a důlních šachet, ale také základem našeho každodenního života. Přestože se o nich často mluví hlavně ve vědě a technice, jsou všude kolem a dotýkají se každého z nás. Otázka „co je to nerost?“ neřeší jen vědecké pojmy. Ale jde o zájem, jakým způsobem kameny zasahují do naší kultury nebo historie. Přečtěte si o darech naší planety, které nám neustále připomínají, v jak úžasném a komplexním světě žijeme.

Víte, co je to nerost?

Základní podmínkou pro označení nerost, je přírodní způsob vzniku pomocí geologické činnosti. To zahrnuje procesy, jako je krystalizace z magmatu, sedimentace nebo transformace vlivem tlaku a teploty u existujících minerálů. Vše proběhlo bez lidského přičinění. Také jde o anorganickou látku, jejíž prvky jsou uspořádány v opakujícím se vzoru. Ale existují výjimky, jako je například kalcit, který může vznikat organickými procesy, ale je považován za nerost kvůli svým vlastnostem a výskytu.

Zdroj: Freepik

Jaké charakteristiky má nerost?

Každý nerost má určitou chemickou strukturu, která je obvykle vyjádřena chemickým vzorcem. Tato struktura určuje, jaké fyzikální a chemické vlastnosti bude nerost mít. Díky své specifické chemické a krystalické struktuře mají nerosty stálé fyzikální vlastnosti, jako je tvrdost, barva, lesk, průhlednost, lom a štěpnost. Tyto vlastnosti pomáhají v jejich identifikaci a klasifikaci. Většina nerostů se vyskytuje v pevném skupenství. Výjimky jsou vzácné. Jednou z nich je rtuť, která je kapalná za standardních podmínek.

Nerostné suroviny potkáváme každý den

Nerostné suroviny jsou širším pojmem. V zásadě mají ekonomickou hodnotu a po vytěžení ze zemské kůry slouží k produkci různých výrobků a materiálů. Málokdo si uvědomuje, že bez nich by nebyl život, jak ho známe. I běžná sůl v jídle je nerostná surovina získaná dolováním. Dále každý smartphone obsahuje zlato, stříbro a vzácné kovy. A co takhle okna ve vašem domě? Jsou vyrobená ze sklářského křemičitého písku. Každodenní potřeby jsou spojeny s tajuplným světem minerálů a hornin.

Nerostné suroviny – příklady využití

A co je to nerost pro běžný život a každý den? Železo, měď, hliník, zinek a olovo jsou důležité pro produkci kovových výrobků či přenos elektřiny. Dále jsou tu stavební materiály jako lámaný kámen, písek, štěrk, které se používají při stavbě infrastruktury. Vápenec, sádrovec, kaolin se používají v průmyslových procesech a chemické výrobě. Drahé kameny jako diamanty, rubíny, safíry a smaragdy jsou hodnotné poklady, které se jsou základem šperkařství. Radioaktivní nerostné suroviny mají využití v jaderné energetice a výzkumu.

Co je to nerost pro vědce?

Každý minerál nebo jejich soustava v podobě hornin jsou důkazem o vývoji naší planety. Geologie, mineralogie a krystalografie jsou obory, které se přímo zaměřují na jejich výzkum. Zkoumají jejich vznik, složení, strukturu a vlastnosti. Toto studium odhaluje podrobnosti o procesech, které formují zemský povrch a vnitřní struktury, jako je tektonika desek či vulkanismus. To vše jsou pochody, které vedou k vzniku různých typů hornin a ložisek nerostných surovin.

Zahlazení jizev po těžbě

Udržitelný přístup se nezaměřuje jen na samotné získávání, ale i na to, co se děje po ukončení těžebních operací. Cílem rekultivace je vrátit poškozené oblasti do stavu, který je buď stejný nebo lepší než před zahájením těžby. To zahrnuje obnovu vegetace, revitalizaci půdy pro zemědělské účely, vytváření nových vodních ploch nebo dokonce výstavbu rekreačních a veřejných prostor.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy