Výroba antuky, její druhy a použití

Rozdrcená pálená cihla neboli antuka. Vše, co o ní potřebujete vědět a k čemu se používá nejčastěji. Tyto informace a mnohé další čtěte v našem článku.

Antuka je široké veřejnosti známá především jako podklad tenisových a volejbalových kurtů. Pojďme se podívat na to, jak se antuka vyrábí, z čeho je tvořena, a jaké jsou její charakteristické vlastnosti, díky kterým se z ní stal nejpoužívanější materiál pro posyp tenisových kurtů v České republice.

Antuka složení

Základem pro antukový posyp je cihlová, břidlicová nebo štěrková drť. Nejznámější a nejčastěji používaný typ je červená antuka, která je tvořena směsí rozdrcených cihel a střešních tašek. Druhý typ, který můžete potkat na některých kurtech, je zelená antuka. Zelenou antuku tvoří drcený čedič, který je známý pod pojmy Har-Tru nebo americká antuka.

Antuka výroba

Antuka je často vyráběna přímo v cihelnách z vlastního cihlářského střepu. Nesmí obsahovat přírodní písek, ale pouze ostrohranné a prachové částice. Zhutněním těchto částic vznikne pevný a neklouzavý materiál. Antuku je během výroby potřeba důkladně promíchávat, aby výsledná směs měla jednotnou barvu a frakce jednotlivých části byly dobře rozložené. Na trhu je pak dostupná volně ložená i pytlovaná antuka.

Zdroj: Freepik

Frakce antuky

Antuka se běžně vyrábí v několika různých frakcích. Průměr zrn je zásadní vlastnost, která ovlivňuje možnosti využití antuky, a to buď pro podklad sportovišť nebo jako dekorační materiál. Nejčastěji používaná je antuka s označením ST 1, která má frakci 0 - 2 mm. Používá se hlavně pro průběžnou údržbu sportovišť a doplňování posypu u starších kurtů.

Prachová antuka

Další běžný druh antuky je prachová antuka CP 05, která obsahuje alespoň 25 % zrn s průměrem do 0,05 mm. Dalších 70 % pak tvoří podíl s frakcí do 0,5. Zbylá část může obsahovat i větší zrna. CP 05 je ideální pro zakládání podkladu zcela nových kurtů nebo pro celkovou obnovu starých sportovišť.

Hrubá antuka

Nejhrubší typ antuky je označován jako CN 4 a má frakci 2 - 5 mm. Tento typ není vhodný pro pokrývání sportovišť a využívá se převážně pro dekorační účely. Běžně se s ním můžete setkat například na hřbitovech nebo v okrasných zahradách. Použití antuky na hrobu i v květinových záhonech je běžná praxe.

Zdroj: Freepik

Vlastnosti a použití antuky

Antuka má velmi dobré hygroskopické vlastnosti, takže pohlcuje vodu lépe než její okolí. Mokrá antuka má podobnou konzistenci jako bláto a může jí trvat relativně dlouho, než uschne. Na hřišti, které je antukou pokryté, nelze hrát při dešti nebo krátce po něm. V České republice je antuka nejpoužívanější povrch pro tenisové kurty a během léta se na ní odehrává většina zápasů. V zimě se kurty posypané antukou pro hru používají pouze v nafukovacích halách. Jinde jsou používány koberce nebo betonový podklad.

Antuka na kurtech

Že se používá antuka na kurty má své opodstatnění. Tenisové kurty pokryté červenou antukou patří k těm nejpomalejším. To znamená, že se na nich hrají obvykle delší výměny než na jiných površích. Zelená antuka je oproti červené vhodná pro rychlejší hru. Hlavní výhodou hraní na antuce je možnost řízeného skluzu. Díky skluzu je celkový pohyb po kurtu pro hráče pohodlnější.

Výhody a nevýhody použití antuky

Zásadní výhodou je, že opravy antukových kurtů nejsou technicky náročné a materiál je snadno dostupný. K nevýhodám patří již zmíněná závislost hry na počasí a potřebná pravidelná údržba povrchu kurtu. Aby na něm nebyly nerovnosti, je nutné ho po každé hře urovnat a je nutné ho průběžně válet, zametat a kropit.

Autor: Daniel Dobrý