Říční valouny a vše, co o nich potřebujete vědět

Říční valouny nejsou věda, jsou lehce dostupné, krásné a využijete je na mnoho způsobu v zahradě i u domu. Kde je najdete, z čeho jsou apod., čtěte v článku!

Kameny opracované říčním proudem a přesunuté z původního místa výskytu nazýváme říční valouny. Složení mají různorodé, může je tvořit jediný minerál nebo hornina, rozdílná je i míra obroušení.

Pojem valoun

Valoun je kámen, který se vyznačuje oblým tvarem blízkým rotačnímu elipsoidu nebo kouli. Valoun říční má svůj původní ostrohranný tvar ohlazen vodním tokem. Na zaoblení původní hmoty kamene se podílí voda a další materiál jako jemný písek či jíl, který funguje jako abrazivum. Rozměry valounů jsou různé, od několika málo milimetrů po metry. Na okraji řeky bývají uloženy ve společnosti písků a jílů.

Kde najít říční valouny

Říční valoun nejčastěji nalezneme v sedimentech převážně o stáří 10 tisíc let až současnost, méně často ve starších. Z výše položených oblastí jsou horniny a minerály postupně odnášeny vodním tokem a při poklesu energie proudu se přímo v korytě a po jeho stranách ukládají. Po cestě dochází k obroušení a odolnější materiál zůstává ve větších kusech. Těžba říčních valounů probíhá v blízkém okolí současných řek nebo i ve starých korytech, které už řeky opustily.

Zdroj: Freepik

Z čeho je říční valoun

Mineralogické složení materiálu odnášeného a akumulovaného řekou odpovídá složení hornin ve zdrojové oblasti. Hmotu valounu mohou tvořit jednotlivé minerály jako křemen a živce nebo jakékoliv horniny nacházející se v oblasti toku řeky. Na břehu říční valouny mohou být v jednotném složení (křemen nebo žula) nebo různorodé ve směsi jednotlivých minerálů nebo hornin.

Velikost říčních valounů

Výsledný tvar a rozměr závisí na velikosti základního fragmentu uvolněného z horniny, stupni obroušení a mechanické odolnosti. Tyto akumulace řekou unášeného materiálu se vyvíjejí od hrubozrnných, nevytříděných a ostrohranných po jemnozrnné, vytříděné a zaoblené sedimenty se vzrůstem vzdálenosti od původního zdroje. Říční valouny s optimální velikostí pro využití na zahradu nalezneme ve střední části toku.

Zdroj: Freepik

Využití valounů

Velké říční valouny je vhodné využít jako pokryv menších i rozsáhlých ploch jako okrasné kameny do zahrady i jinam. Samotný kačírek nebo ve směsi s velkými valouny lze použít jako drenáž kolem domu nebo do odvodňovacích systémů. Kačírek jemnější až střední frakce je krásný v betonových směsích, který dodá pestrost a využití najde i v tzv. vymývaném betonu. Dno zahradního jezírka je vhodné vysypat kačírkem jakékoliv frakce a obrubu vyzdobí velké valouny. Estetické prostředí vyzdobené říčními valouny vám zpříjemní pobyt v zahradě s rodinou.

Kde nakoupit

Říční valouny na prodej naleznete v pískovnách, které třídí těžený materiál. Nebo se můžete svěřit do péče odborných prodejců a pohodlně nakoupit z domova pytlovaný kačírek, valouny či menší valounky. Nabízíme balení po praktických 25 kg v pytli s ventilem, který můžete kdykoliv uzavřít a nevyužité říční valouny použít kdekoliv později.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy