Praný kačírek do okapového chodníčku

Praný kačírek je nejlepší materiál do výplně okapového chodníčku. Tipy, jak odvést srážkovou vodu od vašeho domu, naleznete v článku.

Praný kačírek je surovina z našich řek, která má mnohostranné využití ve vaší zahradě i u domu. Je naprosto ideálním materiálem do výplně okapového chodníčku. Proti dlaždicím různých druhů má vysokou propustnost. Není potřeba řešit rostoucí mech. Stačí, když praný kačírek občas přerovnáte hráběmi.

Co je to praný kačírek?

Praný kačírek pochází z říčních usazených hornin, odkud se získává při těžbě a proplavování písků. Jedná se o směs minerálů a hornin, které pocházejí z horských oblastí. Během pohybu vodním tokem došlo k ohlazení ostrých hran do valounků. Je to způsobeno dlouhodobým obrušováním ve vodě, kdy jako přírodní brusivo posloužily jemné částice. Jakmile zeslábla síla říčního proudu, veškerý materiál se uložil v těsné blízkosti řeky.

Frakce praného kačírku

Tak jako všechny kamenné materiály, je i velikost praného kačírku uváděna ve frakcích. Jsou to dvě čísla, která popisují rozsah velikosti jednotlivých kamínků v milimetrech oddělené lomítkem. Ty nejmenší 4/8 se hodí všude tam, kde se chodí. Je to z důvodu minimálního poškození obuvi. Větší valounky praného kačírku nad 8 mm jsou hlavně okrasné. Pokud na něj zaprší, uvidíte pestrost barev v plné míře.

Zdroj: Freeimages

Kde ho můžete použít?

Kačírek praný je naprosto multifunkční materiál na zahradu a v okolí domu. Obrovským kladem je jeho mechanická a chemická stálost. Tyto vlastnosti nejlépe využijete, když z něj vytvoříte výsypku do vegetačních dlaždic na příjezdové cesty, cestičky v zahradě, okapové chodníčky, bezúdržbové okrasné plochy, výplň jezírek a jejich okrasné lemy, zásypy v květináčích.

Pro okapový chodník je ideální

Nejpreciznější musíte být při tvorbě okapového chodníku z praného kačírku. Používá se k odvodu vlhkosti od obvodových stěn domu. Dešťová voda stéká ze střechy a může podmáčet budovu a postupně oslabovat její základy. Při stavbě je nutné vyhloubit jámu s vyspádováním se sklonem směrem od budovy a izolovat zdivo s betonem. Vykopaný prostor by měl být 40 až 50 cm hluboký. Na dno vložte geotextílii a na ni nasypejte praný kačírek ve frakci 8/16, ne však do celého prostoru. Nahoře nechte asi 15 cm volného místa.

Finální realizace

Ta mezera je určená pro instalaci obrubníků. Ty zabrání posunům a udrží ho na správném místě, ale samozřejmě musíte obrubníky usadit do betonu. Jakmile vytvrdne, dosypejte svrchní vrstvu okapového chodníčku kačírkem praným. Pokud chcete mít jistotu, že vlhkost opravdu zmizí, připravte spádování až ke skruži, kterou uložíte dále od staveb. Voda tam bude odtékat.

Má multifunkční vlastnosti

Univerzálnost typicky české suroviny je až neuvěřitelná. Oceníte hlavně jeho chemickou stálost, protože jej můžete dát jako doplněk ke všem rostlinám. Mechanická stálost a mrazuvzdornost vám umožní jeho aplikaci i do extrémně namáhaných míst. Praný kačírek s jeho dokonalými vlastnostmi si velmi lehce můžete pořídit na zahradu i vy.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy