Jaká je objemová hmotnost kačírku?

Pro každého, kdo si chce nechat dovézt tradiční kamennou surovinu, je důležitá objemová hmotnost kačírku. Poradíme, jak odhadnout množství pro nákup.

Při pohledu na valounky praného říčního štěrku se málokdo zastaví a zamyslí nad jejich vlastnostmi. Jak se ale ukazuje, tato zdánlivě banální otázka otevírá fascinující svět geologie, stavebnictví a fyziky. Pro každého, kdo si chce nechat na svou zahradu dovézt tradiční kamennou surovinu, je důležitá objemová hmotnost kačírku. Důvodem je přesný odhad pro nákup. Poradíme, jak se zorientovat ve všech potřebných faktorech.

Pořizujete kačírek? Objemová hmotnost je základním ukazatelem

Objemová hmotnost kačírku je klíčovým parametrem, který pomáhá pochopit, jak těžký je materiál vzhledem k jeho množství. V případě valounků je tato hodnota vyjádřená v tunách na metr kubický (t/m³). To dává představu o tom, kolik tun oblázků zaplní prostor krychle o rozměrech 1 * 1 * 1 m. Rozsah se v případě této suroviny pohybuje mezi 1,4 až 1,7 t/m³. V tomto rozpětí se odráží variabilita v hustotě samotných kamenů, rozdílech ve velikosti a tvaru jednotlivých kusů a množství mezer mezi nimi.

Zdroj: Freepik

Jak se přepočítá 1 tuna kačírku na m3?

Abychom převedli váhu na objem, musíme vědět objemovou hmotnost kačírku. Provedeme to tak, že vezmeme například jednu tunu kamenů a podělíme ji objemovou hmotností materiálu. Když je použita průměrná hodnota 1,5 t/m³, výpočet vypadá takto:

Objem – kačírek = hmotnost : objemová hmotnost

Objem = 1 tuna : 1,5 t/m3 = 0,67 m3

Tento výpočet nám ukazuje, že jedna tuna kačírku zaujímá přibližně 0,67 m3 prostoru. Tato informace je nezbytná pro plánování v jakémkoliv zahradním či stavebním projektu, kde je potřeba odhadnout, kolik materiálu bude potřeba.

Kolik váží kačírek ve specifických frakcích?

Když hovoříme o frakcích valounků, odkazujeme na rozdělení podle velikosti jednotlivých kamenů. Jde o definici rozmezí 4 až 8 mm, 8 až 16 mm a 16 až 32 mm. Váha jednotlivých skupin se liší v závislosti na objemové hmotnosti, která je ovlivněna rozměry a uspořádáním kamenů.

Frakce 4 až 8 mm: kamínky jsou dostatečně malé, aby volný prostor mezi nimi byl minimální. Je tu více materiálu na jednotku objemu. Proto se očekává, že tato frakce bude mít objemovou hmotnost blížící se horní hranici rozsahu – například 1,7 t/m³.

Frakce 8 až 16 mm: s rostoucí velikostí oblázků se zvětšují i mezery mezi nimi. Objemová hmotnost této frakce se bude pohybovat okolo 1,6 t/m³, což odráží střední hodnotu mezi velmi malými a velkými kameny.

Frakce 16 až 32 mm: vzduch zaujímá větší část objemu. Tento rozměrový rozsah má objemovou hmotnost okolo 1,5 t/m³.

Vliv volného prostoru v kačírku

Mezery mezi kamínky hrají zásadní roli ve stanovení objemové hmotnosti kačírku. Jak velikost kamenů roste, rostou i volné vzduchové prostory mezi nimi. To znamená, že na jednotku objemu je méně materiálu. To má přímý dopad na váhu kačírku. Větší frakce mají nižší hmotnost než drobnozrnný materiál. Tento princip je důležitý pro praktické aplikace, jako je výpočet potřebného množství materiálu a umožňuje přesněji plánovat a optimalizovat využití materiálů ve stavebních, zahradních a krajinných projektech.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy