Jak probíhá těžba křemičitého písku?

Zajímá vás, kde a jak funguje těžba křemičitého písku, který si můžete pořídit? Tento nenápadný a užitečný materiál má multifunkční využití i v zahradách.

Velmi nenápadný stavební a zahradnický materiál je písek z křemenných zrn. Ale i přes svou snadnou přehlédnutelnost jde o významnou surovinu, která je multifunkční. Využívá se jako podklad pod dlažbu nebo do vyplnění jejích spár. Také dokáže obrousit patinu, která se vytvořila na kameni, betonu či kovu. Umí ekologicky filtrovat vodu v bazénech. V zahradě vylepšuje kvalitu půdy a pomáhá vytvořit dokonalý podklad pro sporty. Zajímá vás, kde a jak funguje těžba křemičitého písku, který si můžete pořídit?

Jak se získává křemičitý písek?

Tento sypký materiál se těží z akumulací sypkých naplavenin, které jsou uložené pod půdním horizontem a vegetací. Povrchový lom, kde probíhá těžba křemičitého písku, se nazývá jednoduše pískovna. Obvykle jde o rozsáhlou jámu, která je oddělená stupni pro usnadnění pohybu v těžebním prostoru. Tyto stupně se nazývají etáže. Materiál skládající se převážně ze zrn křemene je poměrně vzácný. Většinou se v naší oblasti získávají mladé říční štěrkopísky. Ale u křemičité varianty jde zpravidla o velmi starý mořský sediment.

Kde se v Česku těží křemičitý písek?

V oblasti ČR jsou tři hlavní lokality s těžbou křemičitého písku –Velký Luh u Chebu, Střeleč u Jičína a Provodín u České Lípy. Surovina prvních dvou jmenovaných je vázaná na okolní pískovce a ložiska vznikla rozpadem tmelu této horniny. Jedná se o droboučká zrnka dokonale vytříděného křemene, která jsou tehdejším příbojem precizně ohlazená do malých valounků. Výjimkou je Provodín, kde se láme samotný zpevněný pískovec, drtí se, zbavuje přírodního tmelu a kalů, nakonec se vyčistí a suší. Jde o materiál s výjimečně světlou barvou.

Zdroj: Freepik

Těžba křemičitého písku ve Střelči u Jičína

Nejkvalitnějším sklářským pískem se může pochlubit dobývací prostor na dohled od zříceniny Trosky. Ložisko je velmi rozsáhle. Sypká surovina se získává v povrchovém jámovém lomu, kde jsou etáže o výšce 3 až 15 metrů. Materiál se průmyslově zpracuje, čistí a třídí dle zrnitosti. To vše probíhá ve vodním prostředí za pomoci gravitační nebo magnetické separace bez použití chemikálií. Proto lze považovat celý výrobní postup za vysoce ekologický.

Udržitelná budoucnost a těžba křemičitého písku

S rostoucím důrazem na ochranu životního prostředí se těžební společnosti v Česku snaží o zodpovědný přístup. To zahrnuje opatření, jako je rekultivace lomových oblastí, minimalizace dopadu na okolní ekosystémy a investice do technologií snižujících environmentální stopu. Zatopené prostory jsou perfektním útočištěm pro vodní ptactvo a ruderální společenstva rostlin. Budoucnost těžby křemičitého písku tak bude nejen o zajištění dostatečných zásob pro průmysl a domácí využití, ale i o harmonii s přírodou a společností.

Proč je důležitá těžba křemičitého písku?

Křemičitý písek je skutečně skrytým pokladem české krajiny. Je materiálem, který podporuje nejen ekonomiku, ale i rozvoj technologií a stavebnictví. Je spojením tradičního průmyslu s moderními postupy a udržitelným přístupem k přírodním zdrojům. V době, kdy se celý svět snaží o příznivý způsob života, představuje křemičitý písek zářný příklad, jak může být přírodní bohatství České republiky využíváno s ohledem na budoucnost naší planety.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy