Jak na kačírek kolem domu?

V obyčejném kačírku naleznete všestranného pomocníka v okolí domu a v zahradě. Barevné kamínky udělají parádu, ale vyřeší i okapové chodníčky u budov.

Mít zahradu je náročné, proto vám bezúdržbové plochy ulehčí práci. Jedním ze způsobů jak mít krásný povrch, o který se nemusíte neustále starat, je použití kačírku. V tomto článku se dočtete, jak udělat kačírek kolem domu, aby zcela splňoval svou funkci.

Co je kačírek

Přírodní kameny získané těžbou a propíráním říčního písku o velikosti nad 4 mm nazýváme kačírek. Složení je různorodé, obsahují veškerý materiál říčních náplavů od křemene po horninové valounky. Jednotlivé kameny jsou zaoblené transportem vodním tokem a nemají ostré hrany. Kačírek má různorodé použití, velikost kamínků se při prodeji označuje jako frakce a udává minimální a maximální rozměry jednotlivých valounků, čísla jsou oddělena lomítkem.

Kde použít kačírek

Ptáte se, proč kačírek kolem domu? Odpovědí je, že jej nemusíte udržovat a tím vám ulehčí starost o zahradu nebo okolí budov. Použijete jej jako pokryvný povrch v zahradách, výplň cestiček, přidává se do betonu jako barevná příměs. Dalším praktickým využitím je drenáž a odvod vody v blízkém okolí staveb. Kačírek použijte do doskočišť dětských hřišť, kde utlumuje náraz při dopadu. Všechny frakce se hodí do zahradních jezírek díky zaoblenosti, můžete je použít na vysypání dna i břehů.

Zdroj: Freepik

Jemná frakce kačírku a kde ji použít

Zásadní vliv má pro kačírek kolem domu frakce, podle ní se liší použití. Jemnější kamínky ve frakci 4/8 najdou uplatnění jako zásypy a podsypy, doskočiště dětských hřišť, kde menší kamínky nejlépe tlumí dopad, dále v okolí houpaček a prolézaček. Menší valounky kačírku jsou také vhodná jako výsypka vegetačních neboli zatravňovacích dlaždic tam, kde pro růst rostlin nejsou vhodné podmínky.

Střední a velká frakce kačírku

Střední frakce kačírku 8/16 a velká 16/32 společně plní úkol odvodňovacích drenáží kolem budov - tzv. okapových chodníčků. Tyto větší valounky vypadají krásně i jako pokryvná plocha v zahradách, kde jsou prakticky bezúdržbové a zachovávají vlhkost v půdě. Používají se do okrasných betonových směsí, nejvíce vyniknou ve vymývaném betonu s lehce odkrytým povrchem kamínků. Další estetickou formou je broušený beton.

Okapové chodníčky s kačírkem

Směs valounů není zhutnitelná, proto jej volte jako povrch tam, kde to nevadí. Příkladem je tzv. okapový chodníček, který tvoří kačírek kolem domu. Postup realizace okrasně funkčního prvku začíná prvním krokem v podobě izolace základové desky od vlhkosti se sklonem směrem od domu. Zhruba 40 cm pod úrovní terénu položte geotextílii, dále kamennou drť a na ni vysypejte okrasnou vrstvu kačírku, dostačující šířka je 50 cm. Dešťová voda se svádí do vsakovacích jímek.

Zdroj: Freepik

Okrasné a užitkové plochy s kačírkem

Při použití kačírku do chodníků, rozsáhlých okrasných nebo užitkových ploch dětských hřišť odeberte svrchní vrstvu zeminy, položte geotextílii pro zabránění růstu plevelů a pak vysypejte samotnou směs kamenů vybrané frakce. Geotextílie snižuje čas nutný k údržbě okrasných ploch s kačírkem. Nežádoucí rostliny nemusíte vytrhávat ručně, omezí se zašpinění kamenů hlínou, taktéž není nutné používat herbicidy na plevel.

Pytlovaný kačírek

Nejpraktičtější je nakoupit kačírek ve vybrané frakci rovnou napytlovaný. V naší nabídce naleznete 25 kg pytle pro ulehčení manipulace a lepší přenášení. Pokud nevypotřebujete celé balení, pytel uzavřete ventilem, který je na každém pytli a uschovejte na příště. Kačírek ve frakci 4/8, který je vhodný do okolí pískovišť, houpaček a doskočišť, má certifikaci dle vyhlášky č.238/2011 Sb. o stanovení hygienických limitů písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy