Cena písku a 6 faktorů, které ji ovlivňují

Cena písku je ovlivněna mnoha komplexnímu hledisky a pohybem na trhu. Jaká hlediska ovlivní jeho hodnotu?

Při pohledu na obyčejné zrnko z náplavů řek se jen málokdo zastaví a zamyslí se nad jeho skrytou hodnotou. Cena písku je ovlivněna mnoha komplexnímu hledisky a pohybem na trhu. Tento zdánlivě obyčejný materiál je ve skutečnosti základní surovinou s mnoha tvářemi. Zaplacená částka je přímým odrazem jeho skutečné hodnoty a důležitosti v každodenním životě.

1. Tuna písku – cena podle dostupnosti a lokality

Místo těžby a vzdálenost od něj jsou primárními faktory ovlivňující, kolik stojí kubík písku. Tento vliv má kořeny v logistice. Materiál získaný z lokací blíže k místům spotřeby obvykle stojí méně díky lepší dostupnosti. Cena křemičitého písku se navyšuje díky jeho vzácnosti. Pro vznik ložiska jsou vyžadovány specifické geologické podmínky mořských pláží.

2. Cena písku ovlivněná těžbou a zpracováním

Náklady na těžbu a následné zpracování písku významně ovlivní, jaká bude cena písku. 1 m3 je dražší, když je potřebné speciální vybavení. Jsou to silná čerpadla, třídičky a plovoucí bagry v pískovnách. Křemičitý písek zpravidla vyžaduje složitější procesy extrakce, které jsou nákladné. Cena písku je navýšena i o způsob dodání. Přesně navážená pytlovaná surovina potřebuje také speciální stroje na balení. Součástí celkové částky jsou i budoucí náklady na rekultivaci prostoru.

Zdroj: Freepik

3. Čistota a kvalita

Jakost suroviny je klíčovým faktorem určujícím, kolik bude zaplaceno za kubík písku. Cena je ovlivněna i v případě speciální certifikace. To platí u písku pro dětská pískoviště s vysokými standardy na hygienu. I pečlivé vytřídění štěrkopísku do zrnitostních frakcí se podílí na zvýšených nákladech. Křemičitý písek musí splňovat vysoké standardy čistoty v plném zastoupení zrn křemene. To vyžaduje další zpracování ve vodním prostředí pomocí gravitační či magnetické separace.

4. Doprava a její vliv na cenu písku

Surovina vyžadující logistiku na velké vzdálenosti nebo do obtížně dostupných oblastí může výrazně zvýšit celkové náklady za kubík písku. Cena v blízkém okolí pískoven může být mnohem nižší. Kromě samotné vzdálenosti hrají roli také faktory jako stav infrastruktury, dostupnost dopravních služeb a regionální palivové sazby. V oblastech s omezenou nebo přetíženou silniční sítí mohou být náklady na dopravu vyšší kvůli delším tranzitním časům a vyšší spotřebě paliva.

5. Nabídka a poptávka ovlivní cenu písku.

Jde o základní principy, které se podílí na cenotvorbě všech produktů na trhu. V obdobích, kdy je stavební průmysl nebo výroba skla a polovodičů na vzestupu, roste i spotřeba písku. Tento trend je obzvláště patrný v rychle se rozvíjejících ekonomikách. Zde jsou nárůst objemu infrastruktury a urbanizace hnací silou zvýšené poptávky po stavebním materiálu. Na druhé straně díky hojné těžbě nebo snížení spotřeby v důsledku ekonomické recese může situace vyústit v pokles ceny písku.

6. Místo nákupu ovlivní cenu písku

Kdo potřebuje větší množství suroviny bez vysokých nároků na jakost, osloví specializované firmy, kde je odpovídající cena písků. Stavebniny, betonárny a prodejny u těžby jsou příznivé s poníženými náklady. Ale je potřebné nakoupit větší objem nebo si materiál samostatně odvézt na přívěsném vozíku. Vysoce specializovaná zahradní centra nebo internetové obchody jsou vhodné pro maloobjemové nákupy. Je nutné počítat s vyšší cenou pytlovaného písku, ale tu vyváží menší starosti se skladováním.

Závěrem o ceně písku

V konečném součtu cena za kubický metr říčního a křemičitého písku není jen číslo. Je to výsledek složitého kombinování různých faktorů. Porozumění této dynamice je základem pro přesné odhadnutí výdajů na zahradní, stavební a průmyslové projekty. Současně je důležité sledovat ceny písku pro strategické plánování a rozhodování ve všech zainteresovaných oborech.

Hana Vytopilová
Autor

Hana Vytopilová

Hana získávala vztah k přírodě od dětských let, kdy se začala zajímat o kameny. Od 7 let až do dneška tvoří sbírku minerálů. Její zájem o vše živé i neživé se prohloubil v 15 letech, kdy začala při svých toulkách v terénu profesionálně fotit krajinu a s focením dostihového sportu procestovala celou Evropu. To vše bylo zpečetěno vystudováním magisterského oboru Environmentální geologie na UP v Olomouci. Dokáže kvalifikovaně odpovědět na otázky z oblasti minerálů a hornin, fosilních paliv i alternativních zdrojů, společně s jejich vlivem na životní prostředí.

Zájmy: geologie, ekologie, fotografie, dostihy